شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور شهرك هاي صنعتي كشور

منوی اصلی

جستجو در سایت

ورود اعضاسخن روز

عالمی که به واسطه علمش به مردم بهره برساند بهتر از عابد است.    امام محمد باقر(ع)


شهرك هاي صنعتي كشور PDF چاپ ایمیل

شهرك صنعتي ايران : www.iraniec.ir


شهرك صنعتي آذربايجان شرقي(تبريز) : www.tabriziec.ir

 

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان غربي  www.waiec.ir

 

شهرك صنعتي اردبيل : www.ardabiliec.ir

 

شهرك صنعتي اصفهان : www.isfahaniec.ir

 

شهرك صنعتي ايلام : www.ilamiec.ir

 

شهرك صنعتي بوشهر: www.bushehriec.ir

 

شركت شهركهاي صنعتي تهران    www.tehraniec.ir

 

شهرك صنعتي چهارمحال و بختياري: www.chb-iec.ir

 

شهرك صنعتي خراسان جنوبي www.skhiec.ir

 

شهرك صنعتي خراسان رضوي www.khorasaniec.ir

 

شهرك صنعتي خراسان شمالي www.northkhiec.ir

 

شركت شهركهاي صنعتي خوزستان    www.khiec.ir

 

شركت شهركهاي صنعتي زنجان    www.zanjaniec.ir

 

شركت شهركهاي صنعتي سمنان    www.semnaniec.ir

 

شركت شهركهاي صنعتي سيستان و بلوچستان    www.sbiec.ir

 

شركت شهركهاي صنعتي فارس   www.farsiec.ir

 

شهرك صنعتي همدان: www.hamedaniec.ir

شهرك صنعتي يزد : www.test.yazdiec.ir

شهرك صنعتي هرمزگان: www.hriec.ir

شهرك صنعتي تبريز : www.tpipt.ir

شهرك صنعتي لرستان: www.lorestaniec.ir

شهرك صنعتي گلستان: www.golestaniec.ir/index_fa.asp

شهرك صنعتي كرمان: www.kermaniec.ir

مازندران : www.mazandaraniec.ir

شهرك صنعتي مركزي : www.miec.ir